Społeczeństwo

Jesteś siłą roboczą jednorazowego użytku [A BĘDZIE GORZEJ, BO ZACZYNA SIĘ POTĘŻNY KRYZYS] – cz. 2/2

pracownik, kryzys finansowy